Land Rover Freelander 1.8 i

l314 / 1997-2006

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Масло 10W-40
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

 

Од 3.600 МКД

Land Rover Freelander 2.0 d

l314 / 1997-2000

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Филтер за гориво
 • Масло 10W-40
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

 

од 4.000 МКД

Land Rover Freelander td4

l314 / 2001-2006

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Филтер за гориво
 • Филтер за клима
 • Масло 5W-30
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

Од 6.000 МКД

Land Rover Freelander 2.2 d

l359 / 2006-2014

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Филтер за гориво
 • Филтер за клима
 • Масло 5W-30
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

Од 9.300 МКД

Land Rover Discovery2 2.5d

l318 / 1999-2004

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Филтер за гориво
 • Филтер за клима
 • Масло 5W-30
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

Од 5.600 МКД

Land Rover Discovery3 2.7d

L319 / 2004-2009

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Филтер за гориво
 • Филтер за клима
 • Масло 5W-30
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

Од 6.400 МКД

Land Rover Discovery4 3.0d

l319 / 2009-2016

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Филтер за гориво
 • Филтер за клима
 • Масло 5W-30
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

Од 9.000 МКД

Range Rover Sport 2.7d

l320 / 2005-2009

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Филтер за гориво
 • Филтер за клима
 • Масло 5W-30
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

Од 6.400 МКД

range rover sport 3.0d

l320 / 2009 -

 • Филтер за масло
 • Филтер за воздух
 • Филтер за гориво
 • Филтер а клима
 • Масло 5W-30
 • Компјутерска дијагностика
 • Работна рака

Од 9.000 МКД